GÖRSEL ŞÖLEN BEKLİYOR

24.10.2023 - Salı 20:26

GÖRSEL ŞÖLEN BEKLİYOR

“GECE KULÜPLERİ YAPAY IŞIKLAR, GÖLGELER, AYNALAR, SARHOŞ EDİCİ MADDELER VE MÜZİKLE ÖRÜLÜ, YANILSAMALARA DAYALI, DÜŞSEL BİR FANTAZMAGORİA ALANI, POETİK BİR MEKAN”

SİZ İZLEYİCİLERİ 11 KASIM CUMARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN GALERİ DİANİ’DE KARŞILAYACAK OLAN BİR GÖRSEL ŞÖLEN BEKLİYOR

 

Farlı sayılan ancak yaşamın içinde var olann kimi zaman resimsel olarak düşünülmesi güç olan konulara  değinen bir ressamdır RUKEN ASLAN.

 

Oysa ki bu konular ve olgular hemen yanınaşımızdadır.

Ruken  Aslan iç dünyasını izleyiciye aktarabilmek için adeta bir tiyatro dekoru gibi yansılma ve yanılsatma yolunu seçer;  gölge ve ışığın karşıtlığını kullanarak aktarmayı uygun görür. İzleyiciyi  gölge  ve ışık aracılığı ile kendi  düşsel ve yanılsamalar dünyasına  yolcuğa çıkartır. Rehber ise Ruken Aslan’ın kendisidir.

 

RUKEN ASLAN’ın   resimlerindeki   temel kaygı, hemen hemen her sanatsal üretimde olduğu gibi, poetik bir mekan oluşturabilmeye dayalıdır. Sanatçı “Gece Kulübü” kavramını  resimlerinde  dilsel alanda metafor olarak işler ve  gece kulübünün yapay ışıklarını, gölgelerini, aynalarını, sarhoş edici içeceklerini, müzikle örülü olan bu alanı bir fantazmagoria alanı olarak kullanır. Yanılsamalara dayalı düşsel bir alan…

 

RUKEN ASLAN’ın   sergideki eserlerinin bir bölümünü oluşturan şehir çizimleri,  Baudelaire’ci karanlık bir kent romantizminden esinlenir. Teknik olarak doluluktan ziyade boşluklardan yola çıkılarak oluşturulmuş bu çizimlerin konularını genellikle şehrin kafeleri, barları, parkları gibi aylaklık alanları oluşturur. Serginin bir diğer bölümünü ise şehrin üzerinde uçan meleğimsi figürlerle dolu resimler oluşturur. Şehrin üzerinde uçan kanatlı figürler, sanat tarihinde sıklıkla kullanılmış, arketipsel bir temsildir. Şehir bu figürler aracılığıyla nesneleşir, gözetlenir, arzulanır.

 

Serginin bir başka bölümünü ise Sanatçı, tür olarak natürmort, manzara ve portre resimlerinin bir karışımı sayılabilecek resim serisi olarak nitelendirir.  İlk bakışta bir natürmort resmini andıran kompozisyonlarda nesneler, manzara resmine gönderme yapacak bir biçimsel durum içerisinde sunulurlar.  Eserler natürmortun parçası olarak hiçbir yere koyamayacağımız düşsel bir mekanı gösterip göstermediği sanatseverlerin hayal dünyasına bırakılmıştır.

 

Tüm bunlar bir düş müdür ya da düşün içinde bir düş müdür bütün gördüğümüz ve göründüğümüz Poe’nın dizelerindeki gibi… Herşey eserlerin karşısına geçip ne algıladığınıza ve hayal ettiğinize bağlı…

 

Ruken Aslan’ın,  izleyicileri düşsel  mekanlara yolculuğa çıkardığı  “GECE KULÜBÜ ”  adlı sergisi,   11 Kasım- 2 Aralık  2023 tarihlerinde